Διαφορίκα μανόμετρα κεκλιμένα WIKA , τύπος A2G-30,πλαστίκο πλαίσιο ABS, περιοχές μέτρησης 0 … 600 Pa, Acc.5 Pa / 25 Pa

espa banner greek