Απλοί – γενικής χρήσης,WIKA, τύπος S-20 , κατάλληλοι για υγρά & αέρια κοινοί , περιοχές μέτρησης : -1 … 0, 0 … +0,4 … 0 … +1600 bar & απόλυτη πίεση, Acc. 0,5%, G1/2B, εξοδος 4-20 mA

espa banner greek