Μεταδότες στάθμης – υδροστατικής πίεσης, βυθιζόμενοι , WIKA, τύπος LS-10, περιοχή μέτρησης : 0 … +0,25 bar … 0…10 bar, Acc.0,5%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία IP 68, καλώδιο “FEP” έως 100Μα.

espa banner greek