Μεταδότες στάθμης – υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι, WIKA, τύπος LS-10, περιοχές μέτρησης : 0…+0,25 bar(2,5 mH2O)…0…+10 bar(100 mH2O) – Acc.:0,5%, έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία  IP68, καλώδιο “FEP” έως100Μα.Συνδιάζονται μέ ψηφιακά ενδεικτικά / ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35

espa banner greek