Μεταδότες χαληλής πίεσης, απλοί – κοινοί, WIKA, τύπος SL-1, περιοχή μέτρησης : 0 … +25 mbar … +0…60 mbar, Acc.0,5%, σύνδεσμος G1/2B ή 1/2″NPT, έξοδος 4-20mA

espa banner greek