Υγρασιο-θερμόμετρο ακριβείας φορητό Υγρασιο-θερμόμετρα ακριβείας φορητά ψηφιακά ,DOSTMANN Electronics Γερμανίας, τύπος P770, εύροςμέτρησης θερμοκρασίας : -200°C…+850°C:0.1°-acc. ±0.1°C με Pt100 στην περιοχή 100°C…+200°C άλλως 0,1%, υγρασίας : 0…100%Rh : 0,1%-    acc. ±1,5%Rh στην περιοχή 2…98%Rhψηφιακό P770

espa banner greek