Συμπιεσόμετρα κυλίνδρων πετρελαιομηχανών, LEUTERT, τύπος MSI 3, περιοχές μέτρησης 0 … +160 ή 0 … +250 bar, acc.: 1,6%

espa banner greek