Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύποι HV HK HT νερού ή αέρα ,σύνδεση 1/2″,3/4″,11/4″ BSP ή NPT, εύρος μέτρησης νερού : από 0.02…0.11 m3/h έως 4…22 m3/h, εύρος μέτρησης αέρα : από 0.015…0.07 m3/min έως 2…14 m3/min

espa banner greek