Θερμόμετρο φορητό ψηφιακό , GHM GRPOUP ,τύπος GMH 1150 ,για μετρήσεις σε αέρια, υγρά και ημιστερεά υλικά,Acc. 1,5%,περιοχή μέτρησης -50… +1150C.

espa banner greek