Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος , GHM GROUP, τύπος GIA 0420 ,4 ψηφίων 10 mm,διαστάσεις 24Χ48 mm ,σήμα εισόδου 4…20mA ,Acc. 0,2% , IP54/65 2 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM) τροφοδοσία .

espa banner greek