Διαφορίκα μανόμετρα WIKA,τύπος DELTA -comb-DPGS40 (κάθετα ή οριόντια),Φ100,δύο ρυθμιζόμενοι μικροδιακόπτες (Μicro switch) ,IP65, περιοχές μέτρησης Δp 0…+250mbar – 0…+6bar ,μέγιστη περιόχη λειτουργείας  25 Bar ,Acc.2,5%(Δp)

espa banner greek