Ψηφιακά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-25 ,4 ψηφίων 16mm,διαστάσεις 48Χ96mm,,”MULTI INPUT” ( mA ,V , PT100, K , J , R , S κλπ ) Acc.0,2%,
IP 66, 2 ή 3 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM), τροφοδοσία 100…240V AC ή 24V AC/DC

espa banner greek