Συσκευές φορητές ( Αντλίες Χειρός ), ελέγχου οργάνων μέτρησης πίεσης,
WIKA Γερμανίας, τύπος CCP 30, περιοχή μέτρησης : – 0,95 bar … +35 bar.
espa banner greek