θερμόμετρα εραστηρίου γυάλινα, οινοπνεύματος & υδραργύρου σε δίαφορα
μεγέθη & περιοχές μετρήσεων

espa banner greek