Σιφώνια για μανόμετρα και μεταδότες, WIKA, τύπος 910.15, χαλύβδινα & ανοξείδω-τα, μορφής “U”  “U-form / form B” ή κυκλικής “trumpet form / form D”, σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός G1/4″ – G1/2″, κατά DIN 16 282

espa banner greek