Αερίου (άζωτο N2) τοπικά κάθετα & αποστάσεως WIKA , τύπος 76, με ενσωματωμένη  θερμοαντίσταση Pt100 & δυνατότητα ηλεκτρικών επαφών, σέ διάφορες κλίμακες από -80°C έως 300 °C, για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία

espa banner greek