Μηχανικός πωλήσεων

Στην ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ μεγαλώνουμε την ομάδα μας για το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης και αναζητούμε Μηχανικό πωλήσεων

Περιγραφή αντικειμένου θέσης :

Μηχανικός Πωλήσεων σε όργανα μέτρησης & αυτοματισμού

Απαραίτητα προσόντα :

  • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ (Αυτοματισμού, Ηλεκτρολογίας ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου)
  • Προϋπηρεσία στο χώρο βιομηχανικών πωλήσεων 2-5 έτη
  • Προϋπηρεσία σε συστήματα μετρήσεων & αυτοματισμού θα εκτιμηθεί
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις
  • Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συστημάτων CRM – ERP (SAP)
  • Δυνατότητα ταξιδιών σε εσωτερικό
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες υποψήφιους
  • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Παροχές & προνόμια / μισθός ανάλογος των προσόντων

Παρακαλώ όπως στείλετε τα βιογραφικά σας στο : deka@deka.gr

espa banner greek