Περιγραφή
Downloads
01.
HumidCheck Non-Contact
Υγρόμετρο / υγρασιόμετρο επαφής για ξύλο και δομικά υλικά, DOSTMANN ELECTRONIC Γερμανίας, τύπος "HUMIDCHECK CONTACT". Μέτρηση σε βάθος έως 40mm.
Download PDF
espa banner greek