Θερμόμετρα αποστάσεως τολουόλης - θερμουψόμετρα
Περιγραφή
Downloads
Θερμόμετρα αποστάσεως -τολουόλης (Expansion thermometers)
Περιγραφή
Downloads
01.
TM 80.01
Θερμόμετρο πλαστικό κέλυφος WIKA τύπος IFC, διαστάσεις Φ 60-80-100 & 72x72 - 96x96mm, περιοχές μέτρησης -100...+400C.
Download PDF
02.
TM 80.02
Θερμόμετρο πλαστικό κέλυφος WIKA τύπος TF58-59, διαστάσεις 58x25mm & 59-62x11mm ,περιοχές μέτρησης -100...+400C.
Download PDF
Θερμόμετρα αποστάσεως τολουόλης ανοξείδωτα (Expansion thermometers)
Περιγραφή
Downloads
03.
TM 81.01
Θερμόμετρα αποστάσεως εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA, τύπος 70, διαστάσεις Φ63, 100, 160 mm, τριχοειδής σωλήνας μέχρι καί 10m, IP 65, σέ διάφορες κλίμακες από -60C έως 400 C
Download PDF
espa banner greek