Θερμόμετρα αερίου τοπικά - αποστάσεως
Περιγραφή
Downloads
01.
TM 73.01
Αερίου αποστάσεως& τοπικά (οριζόντια ή κάθετα) , εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA τύπος 73, κέλυφος Φ
100, 160, 144 x 14
100, 160, 144 x 144 mm, , Acc. 1%, IP 65, σέ διάφορες κλίμακες από -80°C έως 700°C, Διατίθεται καί σε έκδοση αντιεκρικτικού τύπου (ATEX Ex II 2 GD c TX),για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία.
Download PDF
Θερμόμετρα ωρολογιακά αερίου υγειινού τύπου - βιομηχανίας φαρμάκων ποτών
Περιγραφή
Downloads
02.
TM 74.01
Αέριου, τοπίκα (οριζόντια ή κάθετα),εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA
τύπος 74, κέλυφος, Φ100mm, σύνδεση υγειινού τύπου, Acc. ± 1 °C στην
περιοχή μέτρησης, IP 65, περιοχές : 0 ... 120 & 0 ... 160 °C
Download PDF
Θερμόμετρα ωρολογιακά αερίου"COMBI" με ενσωματωμένη θερμοαντίσταση PT100
Περιγραφή
Downloads
03.
76
Αερίου (άζωτο N2) τοπικά κάθετα & αποστάσεως WIKA , τύπος 76, με ενσωματωμένη  θερμοαντίσταση Pt100 & δυνατότητα ηλεκτρικών επαφών, σέ διάφορες κλίμακες από -80°C έως 300 °C, για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία
Download PDF
Θερμόμετρα ωρολογιακά αερίου αντικραδασμικά καυσαερίων
Περιγραφή
Downloads
04.
RX 3085
Αερίου, αποστάσεως , υψηλής αντικαραδασμικής προστασίας, τύπος RΧ 3185 κέλυφος Φ100mm ,IP 65,τριχοειδής σωλήνας σέ διάφορα μήκη, περιοχές μέτρησης : +50...+650°C,για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία
Download PDF
05.
RX.3100 RX 3101
Αερίου,τοπικά (οριζόντια ή κάθετα) , υψηλής αντικαραδασμικής προστασίας τύπος RΧ 3100&, RΧ3101, κέλυφος Φ120mm ,σέ διάφορα μήκη αισθητήρων & σπειρώματων, περιοχές μέτρησης : +50...+650°C,για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία
Download PDF
06.
8312
Αερίου,τοπικά (οριζόντια ή κάθετα) SIKA, υψηλής αντικαραδασμικής προστασίας
τύπος Z3172 & Z8372, κέλυφος Φ100mm  & Φ80mm ,σέ διάφορα μήκη αισθητήρων  & σπειρώματων, περιοχές μέτρησης: +50...+650°C, για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία
Download PDF
07.
TM 75.01
Αερίου,τοπικά (οριζόντια ή κάθετα) ,υψηλής αντικαραδασμικής προστασίας
WIKA , τύπος 75, κέλυφος Φ100mm,IP 66,σέ διάφορα μήκη
αισθητήρων  & σπειρώματων, περιοχές μέτρησης: +50...+700°C, για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία
Download PDF
Θερμόμετρα ωρολογιακά αερίου επαφής με ιμάντα ή μαγνήτες
Περιγραφή
Downloads
08.
RX115,6,7,8 & 101
Θερμόμτερα επαφής ,κατάλληλα γ'ια μέτρηση σέ σωλήνες & μεταλλίκες επιφάνειες. στερέωση με Clip ή μαγνήτη,Φ 63mm,περιοχές : -/+50°C,-/+40°C,0...120°C
Download PDF
espa banner greek