Φούρνοι & λουτρά ελέγχου οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας
Περιγραφή
Downloads
01.
TP17000 M TP18000 E
Συσκεύη ελεγχου &  διακρίβωσης - βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), SIKA,
σειρά TP18000 E & TP 17000 M σέ διάφορους τύπους,περιοχές μέτρησης  -350 C ... +8500 C
Download PDF
02.
CTI5000
Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης - βαθμονόμησης οπτικών  θερμομέτρων (μέτρηση της θερμοκρασίαςαπό απόσταση μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας), "black-body" WIKA , τυπος CTI5000, περιοχή μέτρησης +50°C … +500°C
Download PDF
03.
CTD9300
Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης - βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), WIKA , τυπος CTD9300-650,
περιοχή μέτρησης  +400 C ... +6500 C
Download PDF
04.
CTD9100
Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης - βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), WIKA , τυπος CTD9100-1100,
περιοχή μέτρησης  +2000 C ... +11000 C
Download PDF
Πρότυποι αισθητήρες θερμοκρασίας
Περιγραφή
Downloads
05.
CTP 1000 CTP 2000 CTP 9000
Πρότυποι αισθητήρες θερμοκρασίας WIKA Γερμανίας,τύπος CTP 1000, CTP 2000 & CTP 9000, υψηλής ακρίβειας & σταθερότητας, κατάλληλοι γία συκγριτική βαθμονόμιση οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας κατά την διακρίβωσή τους σέ συσκεύες ελέγχου (φούρνους ή λουτρά). Διατίθενται σέ μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών
Download PDF
Εργαλεία και συσκευές ρύθμισης οργάνων θερμοκρασίας
Περιγραφή
Downloads
06.
Calibration tools service
Εργαλεία και συσκευές για τη ρύθμιση οργάνων θερμοκρασίας.
Download PDF