Περιγραφή
Downloads
01.
BTC2P
Συσκευές ελέγχου πνευματικών οργάνων,GIUSSANI Ιταλίας,τύπος TC2P, διαστάσεις 460Χ350Χ190 mm ακρίβεια 0,25%,περιοχή μέτρησης: -500 mmHg...+2 bar.
Download PDF
espa banner greek