Περιγραφή
Downloads
01.
CT 31.01
Συσκευή ελέγχου πίεσης με βάρη (Dead Weight Tester) WIKA , τύπος CPB5000,περιοχές μέτρησης: 0...100 bar (πνευματική) 0...+1000 bar (υδραυλική) Acc. 0,015% ή 0,008 %
Download PDF
espa banner greek