Περιγραφή
Downloads
01.
910.32
Πύργοι ψύξης για μεταδότες πίεσης, WIKA τύπος 910.32 , ανοξείδωτοι, σύνδεσμος αρσενικός / θη- λυκός G1/2B x G1/2", μέγιστη θερμοκρασία μέσου 1500C ή 2000C
Download PDF
02.
910.15
Σιφώνια για μανόμετρα και μεταδότες, WIKA, τύπος 910.15, χαλύβδινα & ανοξείδω-τα, μορφής "U"  "U-form / form B" ή κυκλικής "trumpet form / form D", σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός G1/4" - G1/2", κατά DIN 16 282
Download PDF
espa banner greek