Περιγραφή
Downloads
01.
P-T-S-F
Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα, διαφόρων αερίων, Aalborg Αμερικής
Download PDF
02.
HV-HK- HT
Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύποι HV HK HT νερού ή αέρα ,σύνδεση 1/2",3/4",11/4" BSP ή NPT, εύρος μέτρησης νερού : από 0.02...0.11 m3/h έως 4...22 m3/h, εύρος μέτρησης αέρα : από 0.015...0.07 m3/min έως 2...14 m3/min
Download PDF
03.
TTFH
Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύπος TTFH, νερού ,σύνδεση  DN 80 ανοξείδωτο, εύρος μέτρησης νερού : από  75...600 L/min έως100...1000 L/min
Download PDF
04.
TL
Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύπος TL, νερού ή αέρα ,σύνδεση 2" BSP ή NPT ή DN50, εύρος μέτρησης νερού : από  7.5...55 L/min έως 50...400 L/min ,εύρος μέτρησης αέρα : από 0.3...1.9 m3/mim έως 1...12 m3/min
Download PDF
05.
E
Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύπος E , νερού ή αέρα ,σύνδεση 1/4" BSP ή NPT, εύρος μέτρησης νερού : από  2...16 ml/min έως 0.5...2.5 L/min ,εύρος μέτρησης αέρα : από 0.1...0.8 L/mim έως 10...90 L/min
Download PDF
06.
A_C_D
Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύποι A C D, νερού ή αέρα ,σύνδεση 3/8",3/4",1" BSP ή NPT, εύρος μέτρησης νερού : από  2...20 ml/min έως 10...100 L/min , εύρος μέτρησης αέρα : από 0.1...0.9 L/mim έως 500...2500 L/min
Download PDF
espa banner greek