Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου απόδοσης πετρελαιομηχανών πλοίων, LEUTERT Γερμανίας, τύπος DPI-2
Περιγραφή
Downloads
01.
DPI-2
Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου απόδοσης  δίχρονων και τετράχρονων πετρελαιομηχανών πλοίων, LEUTERT Γερμανίας, τύπος DPI-2, ειδικά σχεδιασμένα να μετρούν την δυναμική πίεση και να αναλύουν τα αποτελέσματα μετρήσεων, όπως : Ιπποδύναμη, μέση πίεση (MIP), διαγράμματα πιέσεων κυλίνδρων, και διαγράμματα PV, τα οποία στην συνέχια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή συστήματος συντήρησης, βασιζόμενο στις πραγματικές ανάγκες της πετρελαιομηχανής (CBM).
Download PDF
Συμπιεσόμετρα φορητά ψηφιακά κυλίνδρων πετρελαιομηχανών πλοίων, LEUTERT Γερμανίας, τύπος DPI-Type50
Περιγραφή
Downloads
02.
DPI-Type50
Συμπιεσόμετρα φορητά - ψηφιακά  κυλίνδρων δίχρονων & τετράχρονων πετρελαιομηχανών πλοίων, LEUTERT Γερμανίας, τύπος DPI-Type50, περιοχή μέτρησης 0...250 bar - acc.:1%, με  λογισμικό λειτουργίας,  καλώδιο USB και θήκη μεταφοράς.
Download PDF
espa banner greek