Περιγραφή
Downloads
01.
CTP 1000 CTP 2000 CTP 9000
Πρότυποι αισθητήρες θερμοκρασίας WIKA Γερμανίας,τύπος CTP 1000, CTP 2000 & CTP 9000, υψηλής ακρίβειας & σταθερότητας, κατάλληλοι γία συκγριτική βαθμονόμιση οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας κατά την διακρίβωσή τους σέ συσκεύες ελέγχου (φούρνους ή λουτρά). Διατίθενται σέ μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών
Download PDF
espa banner greek