Περιγραφή
Downloads
01.
910.18
Προστατευτικά καλύματα για μανόμετρα, WIKA, τύπος 910.18, από συνθετικό ελαστικό, χρώματος μπλε για μανόμετρα οξυγόνου, κόκκινου για μανόμετρα ασετυλίνης και γενικών χρήσεων (μόνο Φ63mm), ονομ. διαμέτρου Φ63-80-100mm
Download PDF
espa banner greek