Περιγραφή
Downloads
01.
Planimeter
Πλανίμετρο ψηφιακό,με 16 ψηφία,μήκος L=300mm,ακρίβεια 0,2%.
Download PDF
espa banner greek