Περιγραφή
Downloads
01.
PSD-4
Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες ηλεκτρονικοί  με ψηφιακή ένδειξη. Βραβείο (2009) σχεδιασμού& λειτουργικότητας "iF" προιόντος - ευέλικτος & προσαρμόσιμος κατά την εγκατάσταση,WIKA ,τύπος PSD-4 εξ αιτίας της διπλης δυνάτοτητας περιστροφής της κεφαλής του κατά 3000 - περιοχή μέτρησης 0 ... +1 bar ... 0... +600 bar (& PSI) - acc. <1% - οθώνη 4 ψηφ. 9 mm - σύνδεσμος G1/2B - G1/4B - G1/4Α - κλπ.
Download PDF
02.
WIKA PSD 4- ECO SWITCH
PSD-4-ECO: προγραμματιζόμενοι ηλεκτρονικοί διακόπτες πίεσης, που επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος - που έχουν τοποθετηθεί - εντός του επιθυμητού εύρους πίεσης.
Download PDF
espa banner greek