Μεταδότες πίεσης απλοί & εξωτερικού χώρου - κοινοί & διαφράγματος
Περιγραφή
Downloads
01.
PE 81.60
Aπλοί - γενικής χρήσης ,WIKA, τύπος A-10 ''Block Type'' , κατάλληλοι για υγρά & αέρια, ιδανικοί στην ναυπηγική βιομηχανία Acc.0,5% ,περιοχές μέτρησης 0...+0,05 ... 0...+1000 bar - G1/4 θυληκό με φλάντζα σύνδεσης, εξοδος 4...20 mA. Με την έγκριση του γερμανικού νηογνώμονα (GL Approval)
Download PDF
02.
PE 81.36
Χαμηλών πιέσεων ,WIKA, τύπος SL-1,κατάλληλοι για μέτρηση  μη επιθετικών αερίων, περιοχές μέτρησης : 0 ... +25, 0 ... +40, 0 ... +60 mbar , Acc.0,5%, G1/2B
εξοδος 4-20 mA
Download PDF
03.
PE 81.19
Εξωτερικών χώρων  εξ ολοκλήρου ανοξείδωτοι,WIKA, τύπος F-20 & F-21,IP 68  κατάλληλοι για υγρά & αέρια, κοινοί & διαδράγματοςπεριοχές μέτρησης :  -1 ... 0,
0 ... +0,1 ...0 ... +1000 bar,  Acc.0,5%, G1/2B, εξοδος 4-20 mA
Download PDF
04.
PE 81.61
Απλοί - γενικής χρήσης,WIKA, τύπος S-20 , κατάλληλοι για υγρά & αέρια κοινοί , περιοχές μέτρησης : -1 ... 0, 0 ... +0,4 ... 0 ... +1600 bar & απόλυτη πίεση, Acc. 0,5%, G1/2B, εξοδος 4-20 mA
Download PDF
05.
PE.81.02
Διαφράγματος,WIKA, τύπος S-11, κατάλληλοι για υγρά & αέρια, περιοχές μέτρησης : -1 ... 0,  0 ... +0,1 ... 0 ... +1000 bar  & απόλυτη πίεση, Acc. 0,5%,  G1/2B, εξοδος 4-20 mA.
Download PDF
06.
PE.81.01
Απλοί - γενικής χρήσης,WIKA, τύπος S-10 , κατάλληλοι για υγρά & αέρια κοινοί , περιοχές μέτρησης : -1 ... 0,  0 ... +0,1 ... 0 ... +1000 bar  & απόλυτη πίεση, Acc. 0,5%,  G1/2B, εξοδος 4-20 mA
Download PDF
07.
PE 81.60
Aπλοί - γενικής χρήσης ,WIKA, τύπος  A-10,  κατάλληλοι για  υγρά & αέρια, Acc.0,5%  περιοχές μέτρησης 0...+0,05 ... 0...+1000 bar - G1/4B, εξοδος 4...20 mA
Download PDF
Μεταδότες πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου - απλοί (S) & εξωτερικών χώρων (F) - κοινοί (x0) & διαφράγματος (x1)
Περιγραφή
Downloads
08.
PE 81.58
Μεταδότες πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου (Eex), WIKA, τύπος IS-3 περιοχή μέτρησης : -1 bar ... 0 ... 0 ... +0,1 bar ... 0 ... +6000 bar, Acc. 0,5%, Ex-προστασία : ATEX, FM & CSA, σύνδεσμος G1/2B, G1B, G1/4B, 1/2"NPT, 1/4"NPT - με δυνατότητα ενσωματωμένου πύργου ψύξης για εφαρμογές σε ρευστά υψιλής θερμοκρασίας (1500 C ή 2000 C), έξοδος 4-20 mA
Download PDF
Μεταδότες πολύ υψηλής πίεσης - περιοχής μέτρησης έως 15000 bar
Περιγραφή
Downloads
09.
PE 81.53
WIKA, τύπος HP-2, περιοχη μέτρησης έως 0...15000 bar - acc.0,5%, σύνδεσμος θηλυκός  M16x1,5  ή  Μ20x1,5  ή  9/16-18UNF (F250-C) ,έξοδος 4-20m
Download PDF
Μεταδότες πίεσης πρότυποι διακριβώσεων & ελέγχων για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης - acc. 0,1% ( ή 0,05%)
Περιγραφή
Downloads
10.
PE 81.33
Μεταδότες πίεσης πρότυποι διακριβώσεων & ελέγχων για μανόμετρα και μεταδότες π'ιεσης με σύνδεσμο USB & μετατροπέα CPA2500 / USB (δεν απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσιας), WIKA, τύπος CTP2500, περιοχή μέτρησης : 0 ... +0,1 bar ... 0 ... +1000 bar, σχετική & απόλυτη πίεση - Acc. 0,2 % (& μετά από ζήτηση 0,1 %), σύνδεσμος G1/2B. Συνοδεύονται από λογισμικό USBsoft 2500  για διαμόρφωση, καταγραφή των μετρήσεων & ανάλυση των αποτελεσμάτων
Download PDF
11.
PE 81.54
Μεταδότες πίεσης πρότυποι διακριβώσεων & ελέγχων για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης, WIKA, τύποι P-30 κοινοί & P-31 διαφράγματος, περιοχη μέτρησης :0 ... +250 mbar ... 0 ... +1000bar, acc.0,1% (εναλλακτικά 0,05%), δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ μέσω θύρας USB, σύνδεσμος G1/2B ή G1/4B ή  1/2"NPT ή 1/4"NPT ή G1B, έξοδος (0)4-20mA  ή 0 - (5)10V
Download PDF
12.
PE 81.32
Μεταδότες πίεσης πρότυποι διακριβώσεων & ελέγχων για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης , WIKA, τύποι P-10 κοινοί & P-11 διαφράγματος, περιοχη μέτρησης : 0 ... +250 mbar ... 0 ... +1000bar ,Acc.0,1% (Εναλλακτικά 0,05%), σύνδεσμος  G1/2B ή G1/4B ή 1/2"NPT ή 1/4"NPT ή G1B, έξοδος (0)4-20mA  ή       0/(5)10V
Download PDF
Μεταδότες χαμηλής πίεσης,απλοί - κοινοί, από 0...25mbar
Περιγραφή
Downloads
13.
PE 81.36
Μεταδότες χαληλής πίεσης, απλοί - κοινοί, WIKA, τύπος SL-1, περιοχή μέτρησης : 0 ... +25 mbar ... +0...60 mbar, Acc.0,5%, σύνδεσμος G1/2B ή 1/2"NPT, έξοδος 4-20mA
Download PDF
Μεταδότες πίεσης γία χρήση σέ δίκτυα ιατρικών αερίων
Περιγραφή
Downloads
14.
PE 81.44
WIKA, τύπος MG-1, για διανομή - αποθήκευση ιατρικών αερίων & ειδικά οξυγόνου  περιοχή μέτρησης 0 ... +6 bar ... 0 ... +16 bar & 0 ... +200 bar ... 0 ... +400 bar
Acc. < -/+ 2%, σύνδεσμος G1/8B, G1/4B, G1/4 DIN 352-E, 1/8" NPT, 1/4"NPT
7/16 - 20 UNF,
Download PDF
Μεταδότες πίεσης για freon ψυκτικών εφαρμογών & κλιματισμού HVAC
Περιγραφή
Downloads
15.
PE 81.45
Μεταδότες πίεσης ανοξείδωτοι - κατάλληλοι για freon διαφόρων τύπων (ψύξη -κλιματισμός HVAC), WIKA, τύπος R-1, περιοχή μέτρησης : -1... 0 ...+6 bar έως         -1 ... 0 ... +60bar, Acc. 2%, σύνδεσμος 7/16-20UNF-2A αρσενικός, 7/16-20UNF-2B θηλυκός, έξοδος 4-20 mA
Download PDF
16.
PE 81.46
Μεταδότες πίεσης ορειχάλκινοι - κατάλληλοι για freon διαφόρων τύπων (ψύξη - κλιματισμός HVAC), WIKA, τύπος AC-1, περιοχή μέτρησης : -1... 0 ...+7bar έως       -1 ... 0 ... +60bar, Acc. 2%, σύνδεσμος 7/16-20UNF-2A αρσενικός, 7/16-20UNF-2B θηλυκός, 1/4"NPT, έξοδος 4-20 mA
Download PDF
Μεταδότες πίεσης αεροσυμπιεστών
Περιγραφή
Downloads
17.
PE 81.47
Μεταδότες πίεσης αεροσυμπιεστών τύπος, WIKA, τύπος C-2, περιοχή μέτρησης : 0 ... +6 bar ... 0 ... +60bar, Acc. <2%, σύνδεσμος G1/4B, G1/4A, G1/8A, 1/4"NPT, 1/8"NPT, εξοδος 4-20 mA
Download PDF
Μεταδότες πίεσης για αυτοκίνητα οχήματα
Περιγραφή
Downloads
18.
PE 81.37
WIKA, τύπος MH-2,τεχνολογία "Thin Film" κατά ISO/TS 16949 & ISO 14001 - άκρως ανθεκτικοί σε πλήγματα, κραδασμούς & κορυφές πίεσης (peaks)  εξωτερική προστασία έως IP69 , περιοχή μέτρησης : 0 ... +6 bar ... 0 ... +600 bar , Acc.1%  σύνδεσμος G1/4A - έξοδος 4-20 mA , 1-5 V , 0-10 V , αντοχή σε θερμοκρασία μέσου έως 125 C
Download PDF
19.
PE 81.21
WIKA, τύπος MH-1,τεχνολογία "Thin Film" , άκρως ανθεκτικοί σε πλήγματα, κραδασμούς & κορυφές πίεσης (peaks), εξωτερική προστασία έως IP69, περιοχή μέτρησης : 0 ... +6 bar ... 0 ... +600 bar, Acc. 1% ,σύνδεσμος G1/4A , 1/4"NPT , M14x1,5 - έξοδος 4-20 mA , 1-5 V , 0-10 V ,αντοχή σε θερμοκρασία μέσου έως 125 C
Download PDF
Μεταδότες χαμηλής & διαφορικής πίεσης αερίων από 0...0,6 mbar
Περιγραφή
Downloads
20.
PE 88.02
WIKA, τύπος A2G-50, περιοχή μέτρησης : -250 Pa..+250 Pa ... 0 Pa ... 7000 Pa , Acc. <1,5% , έξοδος 4-20 mA (3-wire), 0-10V (3-wire)
Download PDF
21.
PE 88.01
WIKA, τύπος A2G-45, περιοχή μέτρησης : -500...+500 Pa ... 0...+2500 Pa Acc. <1,5% , 1 ή 2 εντολές ON/OFF ,δυνατότητα ψηφιακής ένδειξης, έξοδος  0-10V
Download PDF
22.
PE 81.06
WIKA, τύπος DP-10, περιοχή μέτρησης :  0...+0,6 mbar ... 0...+1000 mBar & 800 ... 1200 mbar abs, Acc. <1% , 1 ή 2 εντολές ON/OFF ,δυνατότητα ψηφιακής ένδειξης έξοδος  0(4)-20 mA,  0-(5)10V
Download PDF
Μεταδότες διαφορικής πίεσης διάφοροι
Περιγραφή
Downloads
23.
PE 86.31
WIKA, τύπος DPT-10 ,ρυθμιζόμενος μέσω πρωτόκολλων επικοινωνίας : Hart-Profibus-Fieldbus-Can Open Interface, περιοχή μέτρησης : 0 ... +10 mbar ... 0 ... +40 bar ,μέγιστη στατική πίεση έως 410 bar. Διατίθεται καί σε έκδοση αντιεκρικτικού τύπου (Ex  per ATEX)
Download PDF
24.
PE 81.78
WIKA, τύπος 890.09.2190, περιοχή μέτρησης : 0...1bar - 0...10bar, μέγιστη στατική πίεση εως 21 bar , Αcc. 1% , σύνδεσμοι 2 Χ 7/16 UNF20A αρσενικοί έξοδος 4-20 mA / 3 αγωγών
Download PDF
Μεταδότες πίεσης μικρών διαστάσεων "Microtronic"
Περιγραφή
Downloads
25.
CT 05.01
Μεταδότες με σύνδεσμο USB & μετατροπέα CPA2500 / USB (δεν απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσιας), WIKA, τύπος CTP2500, περιοχή μέτρησης : 0 ... +0,1 bar ... 0 ... +1000 bar, σχετική & απόλυτη πίεση - Acc. 0,2 % (& μετά από ζήτηση 0,1 %), σύνδεσμος G1/2B. Συνοδεύονται από λογισμικό USBsoft 2500 για διαμόρφωση, καταγραφή των μετρήσεων & ανάλυση των αποτελεσμάτων
Download PDF
26.
PE 81.25
Μεταδότες "Microtronic" μικρών διαστάσεων WIKA, τύποι M-10 (κοινοί), περιοχή μέτρησης 0 ... +16 bar ... 0 ... +1000 bar & M-11 (διαφράγματος), περιοχή μέτρησης 0 ... +25 bar ... 0 ... +600 bar - Acc. <0,5%, σύνδεσμος G1/4B ή G1/4A ή1/4"NPT, έξοδος 4 - 20mA (2-wire), ή 1-5 V & 0,1-10 V (3-wire)
Download PDF
Μεταδότες πίεσης υγιεινού τύπου
Περιγραφή
Downloads
27.
PE 81.80
Μεταδότες πίεσης υγιεινού τύπου, κατάλληλοι για την παραγωγή τροφίμων - ποτών - φαρμάκων & για την βιομηχάνια βιοτεχνολόγιας, WIKA, τύπος SA-11 περιοχή μέτρησης : 0 ... +250 mbar ... 0 ...+25 bar, Acc. 0,5 % ,προστασία έως IP 68,  μεγάλη πικοιλία ασηπτικών συνδέσμων : Clamp, Tri-Clamp, VARIVENT, NEUMO BioControl & BioConnect, θηλυκό περικόχλιο DIN-SMS κλπ, φλάντζα DRD κ.α. πιστοποιημένων κατά "3-Α Sanitary Standards"  & "EHEDG" , έξοδος (0)4 - 20 mA - 0-10V
Download PDF
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης, βυθιζόμενοι
Περιγραφή
Downloads
28.
PE 81.09
Μεταδότες στάθμης υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι , WIKA, τύπος LH-10, περιοχή μέτρησης : 0 ... +0,1bar - 0 ... +25 bar, Acc. 0,25%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία IP68, καλώδιο "PUR" έως 300Μα
Download PDF
29.
PE 81.55
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης, βυθιζόμενοι , WIKA, τύπος LS-10, περιοχή μέτρησης : 0 ... +0,25 bar ... 0...10 bar, Acc.0,5%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία IP 68, καλώδιο "FEP" έως 100Μα.
Download PDF
Μεταδότες πίεσης με επιλεγόμενη περιοχή μέτρησης " Turn Down " έως 1 : 20
Περιγραφή
Downloads
30.
PE 86.05
Μεταδότες πίεσης με επιλεγόμενη περιοχή μέτρησης, WIKA τύπος UPT-20 κοινοί & UPT-21 διαφράγματος, με ή χωρίς πολυχρηστική οθόνη,περιοχή μέτρησης 0 … +5 mbar ... 0 … +4000 bar -"TurnDown"κατά τους λόγους1 : 20 & 1 : 2 για περιοχές άνω των1000 bar - acc.<0,1 % (<0,3 % για περιοχές άνω των 1000 bar ), σύνδεσμος G1/2"- G1"- G1 1/2" -1/2"NPT - M16x1,5 - M20x1,5 - 9/16-18UNF (F250 -C), έξοδος 4-20 mA (με δυνατότητα "αντιστροφής σήματος 20-4mA " ή "Damping" έως 40 seconds "Τanklinearisation" με δυνατότητα έως & 32 "holdingpoints".
Download PDF
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης, βυθιζόμενοι - αντιεκρητικού τύπου, με την έγκριση του γερμανικού νηογνώμονα (GL Approval)
Περιγραφή
Downloads
31.
PE 81.23
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης, βυθιζόμενοι, αντιεκρηκτικού τύπου, WIKA, τύπος IL-10, περιοχή μέτρησης : 0 ... +0,1... 0 ... +25bar - Acc. 0,25%, καλώδιο "PUR" έως 300Μα, προστασία IP 68, Ex- προστασία : EEx ia I/II C T6 κατά ATEX, εφαρμογή σε ζώνες εκρηκτικότητας : (αέρια & ατμός) 0, 1 & 2 - (σκόνες) 20, 21 & 22. Με την έγκριση του γερμανικού νηογνώμονα (GL Approval)
Download PDF
Μεταδότες πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου με επιλεγόμενη περιοχή μέτρησης " Turn Down " έως 1 : 20
Περιγραφή
Downloads
32.
PE 86.05
Μεταδότες πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου (Eex κατά ATEX & CSA) ,WIKA, τύπος UPT-20 κοινοί & UPT-21 διαφράγματος, με ή χωρίς πολυχρηστική οθόνη, περιοχή μέτρησης : 0 … +5 mbar ... 0 … +4000 bar, "Turn Down" 1 : 20 & 1 : 2 για περιοχές άνω των 1000 bar (π.χ. περιοχή μετρησης 0 ...+100 bar μπορεί να ρυθμιστεί σε 0 ... +5 bar), Acc. <0,1 % (<0,3 % για περιοχές άνω των 1000 bar ), σύνδεσμος G1/2"- G1"- G1 1/2"-1/2"NPT - M16x1,5 - M20x1,5 - 9/16-18UNF (F250 -C), εξοδος 4-20 mA - "Τank linearisation" με δυνατότητα έως & 32 "holding points".
Download PDF
Μεταδότες πίεσης - ρυθμιζόμενοι μέσω πρωτόκολλων επικοινωνίας - αντιεκρηκτικού τύπου
Περιγραφή
Downloads
33.
PE 86.11
Μεταδότες πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου (Eex "IntrinsicallySafe" ή "FlameProof"), WIKA, τύπος IPT-20 απλοί & IPT-21 διαφράγματος,με περιστρεφόμενο το άνω μέρος του κελύφους κατα 3600 μοίρες, περιοχή μέτρησης : 0 ... +0,1 bar ... 0 ... +4000 bar με δυνατότητα "Turn-Down" κατά τους λόγους : 1:1, 1:5, 1:20, 1:30 - acc. <0,1%, έξοδος 4-20 mA (διαμορφωμένο σήμα επικοινωνίας HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA), σύνδεσμος G1/2B, 1/2"NPT, M16x1,5 θηλ., M20x1,5θηλ., διαφράγματος (flush diaphragm) G1B & G1½A, καθώς και με χημικά διαφράγματα υγιεινού τύπου "Tri-Clamp" ,"DRD "VARIVENT form F".
Download PDF
Πιεσοστάτες ηλεκτρονικοί με ψηφιακή ένδειξη
Περιγραφή
Downloads
34.
PE 81.67
WIKA, τύπος PSD-4 ,βραβείο (2009) σχεδιασμού& λειτουργικότητας "iF" προιόντος, ευέλικτος & προσαρμόσιμος κατά την εγκατάσταση, εξ αιτίας της διπλης δυνάτοτητας περιστροφής της κεφαλής του κατά 3000, περιοχή μέτρησης: 0 ... +1 bar ... 0... +600 bar (& PSI) - acc. <1% - οθόνη 4 ψηφίων 9 mm, σύνδεσμος G1/2B - G1/4B - G1/4Α - κλπ.
Download PDF
espa banner greek