Περιγραφή
Downloads
01.
PGT43HP
Μανόμετρα IntelliGAUGE εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος PGT 43 περιοχές μέτρησης 0...+16mbar-0...+40bar προστασ.από υπερπίεση έως 400bar,με  έξοδο 4-20mA
Download PDF
02.
PGT23.063
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος PGT 23 περιοχές μέτρησης 0...1bar -  0...1000bar,με  έξοδο 4-20mA.
Download PDF
03.
PGT23
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος PGT 23, περιοχές μέτρησης 0...0,6bar -  0...1600bar,με έξοδο 4-20mA, διατίθεται καί σε  έκδοση EEx.
Download PDF
04.
DPGT43 HP1x0
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα,διαφορικής πίεσης WIKA,τύπος DPGT 43, περιοχές μέτρησης : -0...60mbar-0...40bar-στατ.πίεση έως 400bar 4-20mA. Διατίθεται  καί σε έκδοση έκδοση EEx
Download PDF
05.
PGT63HP
Μανόμετρα IntelliGAUGE εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα, απόλυτης πίεσης WIKA,τύπος PGT63HP ,περιοχές μέτρησης 0...25mbarAbs-0...25barAbs,με έξοδο 4-20mA.
Διατίθεται  καί σε έκδοση έκδοση EEx
Download PDF
06.
APGT43
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα κάψουλας, WIKA,τύπος APGT 43 ,περιοχές μέτρησης 0...2,5mbar -  0...100mbar,με  έξοδο 4-20mA.
Διατίθεται  καί σε έκδοση έκδοση EEx
Download PDF
07.
A2G15
Μανόμετρά WIKA,τύπος A2G15 "air2guide",πολύ χαμηλής διαφορικής πιέσης περιοχές μέτρησης 0...50Pa - 0...12500Pa, με εξοδο  4-20mA.
Download PDF
08.
DPGT40
Μεταδότης διαφορικής πίεσης WIKA,τύπος 891.34.2198 "DELTA -trans", περιοχές μέτρησης 0...0,16 - 0...25bar μέγιστη στατική πίεση 25 bar εξοδος 4-20mA.
Download PDF
09.
DPT-10
Μεταδότης διαφορικής πίεσης WIKA,τύπος DPT-10,περιοχές μέτρησης 0...6mbar-0...25bar Στατική πίεση 40bar εξοδος4-20mA  με πιστοποιιτικό GL. ,Διατίθεται  καί σε έκδοση εκδοση EEx
Download PDF
espa banner greek