Περιγραφή
Downloads
01.
PM 03.01
WIKA ,τύπος 312.20 Φ160mm, περιοχές μέτρησης 0..+0,6 - 0...+600bar, Acc.0,6%
Download PDF
02.
PM 06.09
Κάψουλας WIKA ,τύπος 610.20 Φ160mm, περιοχές μέτρησης 0...+10 - 0...+600mbar, Acc.0,6%
Download PDF
03.
PM 03.03
WIKA ,τύπος 342.11 Φ250mm, περιοχές μέτρησης 0...+1,0 - 0...+1600bar, Acc. 0,1%
Download PDF
04.
PM 03.05
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα με ή χωρίς γλυκερίνη WIKA ,τύπος 332.30 Φ160 mm, περιοχές μέτρησης  0..+0,6 - 0...+1600bar, Acc.0,6%.
Download PDF
05.
PM 03.02
Μανόμετρα WIKA ,τύπος 311.11 Φ250 mm, περιοχές μέτρησης 0..+0,6 - 0...+1600bar, Acc.0,6%
Download PDF
espa banner greek