Περιγραφή
Downloads
01.
PM 02.01
Χαλύβδινο κέλυφος ορειχάλκινος μηχανισμός (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 212.20  Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0...+600bar, Acc.1%
Download PDF
02.
PM 02.17
Χαλύβδινο κέλυφος WIKA,τύπος 211.11 ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη - 231.11ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη, κάθετα Φ250mm περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0...+1000bar, Acc.1%
Download PDF
03.
PM 01.10
Πλαστικο κέλυφος οριζόντιο για ανάρτηση σε πίνακα με CLAMP WIKA,τύπος 111.16 Φ40-50-63mm,περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar Acc.2,5%
Download PDF
04.
PM 01.09
Πλαστικό κέλυφος οριζόντια  WIKA,τύπος 111.12 Φ40-50-63-80-100mm περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.2,5%
Download PDF
05.
PM 01.17
WIKA,τύπος 111.12 Οριζόντια Φ27m Περιοχές μέτρησης 0...+4 - 0...+400bar,Acc.4%
Download PDF
06.
PM 01.01
Πλαστικο κέλυφος(κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 111.10  Φ40-50-63-80-100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.2,5%
Download PDF
espa banner greek