Περιγραφή
Downloads
01.
PM 07.02
Διπλά με παράλληλους  συνδέσμους WIKA ,τύπος 711.11 Φ100-160mm περιοχές μέτρησης 0,6...+1000bar ,Acc1,6%.
Download PDF
02.
PM 07.01
Διπλά με συνδέσμους σε θέση V  WIKA ,τύπος 711.11 Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0,6...+60bar ,Acc1,6%.
Download PDF
espa banner greek