Περιγραφή
Downloads
01.
QUANIX 4200- 4500
Φορητά ψηφιακά παχύμετρα επιστρώσεων,τύπος QUANIX 4200-4500,σε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα υποστρώματα,, περιοχές μέτρησης 0...3000 μm
Download PDF
02.
DMV8826
Φορητά ψηφιακά παχύμετρα επιστρώσεων,τύπος DMV 8826 ,σε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα υποστρώματα, περιοχές μέτρησης 0...1250 μm
Download PDF
espa banner greek