Περιγραφή
Downloads
01.
PG43SA-S, NS 100
Το μοντέλο μετρητή πίεσης διαφράγματος WIKA PG43SA-S έχει έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις υγειονομικών εφαρμογών.
Download PDF
02.
990.22
WIKA,τύπος 990.22-990.52 ή 990.53 ή 990.41 με σύνδεσμο εφαρμογής για CLAMP υγειινού τύπου  περιοχές μέτρησης 0...1 - 0...25 & 40bar.
Download PDF
03.
990.18...
WIKA,τύπος 990.18 ή 990.19 ή 990.20 ή 990.21 με συνδέσμους κατά DIN 11851-SMS-IDF & APV-RJT, περιοχές μέτρησης 0...1- 0...25 & 40bar.
Download PDF
espa banner greek