Περιγραφή
Downloads
01.
910.12
Αποσβέστες πλήγματος πίεσης "snubbers" WIKA, τύπος 910.12, ορειχάλκινοι, χαλύβδινοι ή ανοξείδωτοι, σύνδεσμος G1/2" αρσενικός / θηλυκός κατά Ν837-1/7.3, για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης.Μέγιστη θερμοκρασία μέσου 1200C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 250 bar (ορειχάλκινοι) - 400 bar (χαλύβδινοι /  ανοξείδωτοι)
Download PDF
espa banner greek