Περιγραφή
Downloads
01.
Cargo Temp
Ψηφιακά θερμόμετρά SIKA για μέτρηση θερμοκρασίας φορτίου σε πλοία,               τύπος Cargo Temp, 3 1/2 ψηφίων 13 mm, με αισθητήριο καλώδιο 20 m (δυνατότητα μεγαλύτερου μήκος καλωδίου μετά από ζήτηση), Acc. 0,5% ,               IP 40, περιοχή μέτρησης -40 ...+199,9C.
Download PDF
02.
Solar Temp
Ηλεκτρονικά ψηφιακά θερμόμετρα πίνακος SIKA, τύπος Solar Temp, 4 ψηφίων, διαστάσεις 170 Χ 150 mm ή Φ80 mm ,τροφοδοσία με ηλιακή κυψέλη ή μπαταρία λιθίου, IP65, προαιρετικά με έξοδο σήματος 4...20 mA, περιοχή μέτρησης 0...650C.
Download PDF
espa banner greek