Ροόμετρα υπερήχων μόνιμης τοποθέτησης,MICRONICS Αγγλίας,τύπος UF3300, κατάλληλο για σωλήνες διατομής από DN15mm….DN5000mm

espa banner greek