Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα,KYTOLA Φιλανδίας, τύπος TTFH, νερού ,σύνδεση  DN 80 ανοξείδωτο, εύρος μέτρησης νερού : από  75…600 L/min έως100…1000 L/min

espa banner greek