Αέριου, τοπίκα (οριζόντια ή κάθετα),εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA
τύπος 74, κέλυφος, Φ100mm, σύνδεση υγειινού τύπου, Acc. ± 1 °C στην
περιοχή μέτρησης, IP 65, περιοχές : 0 … 120 & 0 … 160 °C
espa banner greek