(κάθετα ή οριζόντια) & EVERY ANGLE WIKA,τύπος 55 Φ 63-100-160,περιοχές μέτρησης -70…+600C.

espa banner greek