(κάθετα ή οριζόντια) & EVERY ANGLE WIKA,τύπος TG53 Φ 3″-4″-5″-6″,περιοχές μέτρησης -50…+500C.

espa banner greek