Υγρόμετρα / υγρασιόμετρα TFA-DOSTMANN Γερμανίας, τύπος 48.1000, κατάλληλα για μέτρηση της υγρασίας & του pH στο έδαφος, (μέσω δύο αισθητήρων – ακίδων, συνολικού μήκους 300 mm), καθώς  επίσης και του φωτός.                                    Δέν απαιτούνται μπαταρίες γία τήν λειτουργεία τους.
espa banner greek