Θερμόμετρα οπτικά υπερύθρων (IR) με ακτίνα σκόπευσης LASER ,SIKA, τύπος SEMI TEMP 6080, Acc. 1%,Φασματική απόκριση:8..14μm,σχέση απόστασης / επιφάνειας (D:S) : 50 : 1, περιοχή μέτρησης -32… +760C.

espa banner greek