Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες WIKA ,τύπος PSM-550  περιοχή μέτρησης -0,8 … +5 bar … 10… +30 bar (& PSI) – acc. <1% , σύνδεσμος G3/8B.

espa banner greek