Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες WIKA ,τύπος PCA  περιοχή μέτρησης 0,2 … +1,2 bar … 200… +1000 bar, acc. 1%, προστασία IP 65, Ex- προστασία :Ex d, σύνδεσμος G1/2A, G1/4A, 1/2″NPT, 1/4″NPT.

espa banner greek