Διαφορίκα μανόμετρα WIKA Γερμαν’ιας,τύπος A2G-10,κάθετα,Φ110mm,πλαστίκο κέλυφος,IP 54, περιοχές 0 … 50 Pa – 0 … 12500 Pa -25 … +25 Pa to -1500 … +1500 Pa, Acc.3.0%

espa banner greek