Πρότυπα κάθετα WIKA,τύπος 612.11 Φ250mm, περιοχές μέτρησης 0…+6…mbar –  0…+400mbar Acc.0,1 & 0,25%.

espa banner greek